Cleansing Perfect

เนียนนุ่ม สบายผิวหน้า บอกลาทุกสิ่งสกปรก

สำหรับเช็ดเมคอัพและสิ่งสกปรกอย่างง่ายๆ ให้รู้สึกสะอาด สบายผิวทุก ๆ วัน

Key Feature

SMOOTH &
EASY CLEAN

Double
Absorbent

Skin Soft
Technology

Beauty Tips

แนะนำใช้
คู่กับเคลนซิ่ง

หยดเคลนซิ่ง
ลงบนสำลี

เช็ดหน้าจากล่างขึ้นบน
เพื่อไม่ให้รูขุมขนอุดตัน

พลิกด้านสำลีและ
เช็ดอีกครั้งให้สะอาด

Cleansing Perfect

เนียนนุ่ม สบายผิวหน้า บอกลาทุกสิ่งสกปรก

สำหรับเช็ดเมคอัพและสิ่งสกปรกอย่างง่ายๆ ให้รู้สึกสะอาด สบายผิวทุก ๆ วัน

Key Feature

SMOOTH &
EASY CLEAN

Double
Absorbent

Skin Soft
Technology

Beauty Tips

แนะนำใช้
คู่กับเคลนซิ่ง

หยดเคลนซิ่ง
ลงบนสำลี

เช็ดหน้าจากล่างขึ้นบน
เพื่อไม่ให้รูขุมขนอุดตัน

พลิกด้านสำลีและ
เช็ดอีกครั้งให้สะอาด

ผลิตภัณฑ์อื่นของเรา